آبادانی ها

شفاف ؛ گویا و مستقل

آبادانی ها

شفاف ؛ گویا و مستقل

آبادانی ها

آبادانی ها فقط یک واحد اطلاع رسانی و تحلیل اخبار شخصی است و سر سفره ی هیچکس نبوده و نیست.

آخرین نظرات
نویسندگان

اسامی شهیدان فاجعه سینما رکس آبادان

شنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۳، ۰۷:۰۷ ب.ظ

 آمار کامل و جامعی از قربانیان خاموش کورهء آدم سوزی آبادان . نثار ارواح پاکشان فاتحه ای قرائت کنیم

الف
شهیده زهرا آبادی هندیجانی
شهیده مدینه آبادی هندیجانی
شهید غلامحسین ابافَت
شهید محمّد ابراهیمی
شهید محمّد ابراهیمکی رایگان
شهید محمّد آتش افراز
شهید محمّد احمدپور
شهیده سکینه احمدزادهء محمّداصل
شهید پرویز آذرین
شهیده مُنیر آذرین
شهید حسن آرمین
شهیده رقیّه آرمین
شهیده شهین آرمین
شهید حمید ازقانی
شهید محمّد اسدی زادهء جمالی
شهید عبدالحسین اسدی عیدی وندی
شهید محمّدرضا اسکویی
شهید جمشید افسری
شهید حمید افسری
شهید فرهاد افسری
شهیده لیلا افسری
شهیده مهین افسری
شهید ابراهیم آقاجانیان
شهید محمّد آقایی
شهید پرویز اکبری
شهید غلام امانت
شهید سردار امیری
شهید علی امیری
شهید محمّد امیری
شهید غلامحسین آوی
شهید عبدالرّضا ایازی
شهید حسن یزدی
شهید محمّدحسین ایزدی
ب
شهید یدالله باستانی
شهید اسلام بالنج پور نژاد
شهید عبّاس بالنج پور نژاد
شهید علی بخرد
شهید غلامرضا بخشیان
شهید عبدالحمید بدیری فرحانی
شهید مصطفی بذرافکن
شهید غلامرضا برازجانی
شهید فرج الله برزه کار
شهید قاسم بشیری
شهید ابراهیم بنام
شهید محمّد بناوی
شهید عبدالزهرا بنی سعدون
شهید حاتم بنی سعید
شهید علیرضا بُوَند
شهیده شهلا بُوَند
شهیده زهرا بُوَند
شهید محمّدرضا بهنام
شهید عبدالحمید بِهوَندی
شهید عبدالله بیگدلی
شهید محسن بیگدلی
شهید علی بیگی
پ
شهید یدالله پاک نژاد
شهید نعمت الله پارک زاده رهایی
شهید یدالله پارک راده رهایی
شهید عوضعلی پایدار
شهید حسین پاینده
شهید حسین پرورده
شهید حبیب پناهنده
شهید حسن پناهنده
شهیده فاطمه پناهنده
شهیده سحر پورحاجیان
شهیده شهین پورحاجیان
ت
شهید ابراهیم تابش
شهیده بسعاد تابش
شهیده مریم تابش
شهیده ایران تاجیکی
شهید پرویز ترک عاشق زاده
شهید محمّداسماعیل تقوّی
شهید سیّداسماعیل تقوّی دهاقانی
ج
شهید علی پناه جاری
شهید سیروس جدیدی
شهید قدرت الله جعفری
شهید عبّاسعلی جعفری خاجری
شهید عبدالله جلالی
شهید الیاس جلالی کازرونی
شهید خسرو جوادی
چ
شهید خسرو چهرازی
ح
حسن حزباوی
شهید محمّدرضا حیات پور (بهبهانیان)
شهید مجید حیاتی
شهید محمّد حیاتی
خ
شهید هادی خبّاری
شهید مسعود خبّاری
شهید سلطان خلف
شهیده سکینه خواجه
شهید فضل الله خواجه
شهید ناصر خواجه
شهید رحیم خویی
د
شهید عبدالله دارمی
شهیده سیمین درویش زاده
شهید یعقوب دریس
شهید کریم دریس عسکری
شهید عبدالله(عبدعلی) دریس ابوالحسنی نژاد
شهید علیرضا دهقانیان
ر
شهید عبدالأمیر رابعی
شهید بیژن رادمهر
شهید علیرضا رادمهر
شهید کورش رادمهر
شهید محسن رادمهر
شهیده توران رادمهر
شهیده زهره رادمهر
شهیده معصومه رادمهر
شهیده ناهید رادمهر
شهیده زهره راهنما اصفهانی
شهید محمّد رایگان
شهید ابراهیم رضایی
شهید علی رضایی
شهید یدالله رضایی فر
شهید منوچهر رعیّتیان
شهید عبدالرّضا رگبار اشکش
شهید سیّدرضا روحانی سراجی
شهید علی روشن ضمیر
شهید حسن روشنایی
ز
شهید نوروز زایری
شهید پرویز زراره
شهید حمید زرگانی زاده
شهید حمدالله زمانی
شهید اسماعیل زمان جهرمی
شهید غلامعبّاس زمان جهرمی
شهیده پروین زمفری
شهید پرویز زندی
شهید محمّد زینل زاده
س
شهید ناصر سازش
شهیده ناهید سازش
شهیده نیّره سازش
شهیده نادره سازش
شهیده نیلوفر(هلن) سازش
شهید یدالله ساسانی
شهید علی اکبر ساطوری
شهید فاضل سامری
شهید ایرج سپهر ویزون
شهید فریدون سراج
شهیده اکرم سعیدی
شهیده صدّیقه سعیدی
شهید عبدالعبّاس سعیدی رانکوهی
شهید ابراهیم سلیمان غابشی
شهیده مریم سلیمان غابشی
شهیده نساء سلیمان غابشی
شهید پژمان سلیمانی
شهید محمّد سلیمی
شهیده بی بی جان  سیوَندی (قنبرزاده)
ش
شهید گُلشاد شادگانی
شهید محمّدرضا شاهپوری اَرانی
شهید محمّدرضا شاهوردی
شهید منوچهر شاهوری
شهید احمد شریفات
شهید علی شریفاتی
شهید شکرالله شعبانی
شهید یدالله شکراللهی یانچشمه
شهید ماشاءالله شمس
شهید رحیم شمساوی
شهید عبدالکریم شولی زاده
شهیده الهه شهادت
شهیده مریم شهادت
شهیده یاسمین شهادت
شهید عبدالحمید شَیّاربهادری
شهید علیرضا شیبانی
شهید عبدالحسین شیرازی تُرک قشقایی
شهید فرزاد شیرازی تُرک قشقایی
شهید فرشید شیرازی تُرک قشقایی
شهید قربانعلی شیرازی تُرک قشقایی
شهید ماوس شیرازی تُرک قشقایی
شهید مهشاد شیرازی تُرک قشقایی
شهیده فریبا شیرازی تُرک قشقایی
ص
شهید علی اکبر صادقی عطاءآبادی
رمضانعلی صباعی مایوان
شهید شهرام صبوری زاده
شهیده منیژه صفرپور قمشی آغلی
شهیده فاطمه صفرعلی
شهید ناصر صفرعلی
ط
شهید رامین طاهری
شهید غلامرضا طاهری
شهید فرزاد طاهری
شهید فرشاد طاهری
شهیده فرزانه طاهری
ع
شهید ابراهیم عابدینی
شهید صفر عالی زاده
شهیده فروزان عبادی
شهید حاج جعفر عباد
شهید غلامرضا عباد
شهید کاوه عبّاسی
شهید لطف الله عبّاسی قنواتی
شهید حسن عبّاسی نیا
شهیده شهین عرب زاده
شهید کاظم عساکره
شهید کریم عساکره
شهید ناصر عساکره
شهید محمّدکریم عسگری
شهید غلامرضا عطّار
شهید علی عظیم بروجردی
شهید محمود عمودی
شهید احمد عموری
شهید حسن عیدانی
غ
شهید فالح غابشی
شهیده بِسَعاد غابشی
شهید رحیم غبیشاوی
شهید هوشنگ غریبی برزویی
ف
شهید مرتضی فارکوب
شهید هاشم فارکوب
شهید مهراب فتّاح زاده
شهید محمود فتّاحی فر
شهیده حاج بی بی  فخّاری (لشگری)
شهید حمید فرهان
شهیده شهرزاد فعلی حسن زاده
شهیده مینا فعلی حسن زاده
ق
شهید علی پناه قبادی
شهید جمشید قاسمی
شهید حمید قاسمی
شهید ابراهیم قاسمی نافچی
شهیده نصّاره قامش
شهید رشید قزّی پور
شهیده زهرا قشقایی نیا
شهیده شهلا قشقایی نیا
شهیده فاطمه قشقایی نیا
شهید اسکندر قنبرزاده
شهیدخسرو قنبرزاده
شهید منصور قنبرزاده
شهیده گلبانو قنبرزاده
شهیده میترا قنبرزاده
شهید عبدالکریم قنواتی بچاچری
شهید ایاد قیّمی
ک
شهید علیرضا کامیاب
شهیده شهلا کامیاب
شهید محمّدحسین کریمی
شهید علی ضامن کریمیان
شهید حسین کشتکار غبیشاوی
شهید علی کشکولی بهرام زاده
شهیده خدیجه کمالی نژاد
شهید محمّدحسن کیاوی فراهانی
گ
شهید احمد گچی بوشهریان
شهید ناصر گُلشاه
شهید علی گودرزی
ل
شهید محمّدرضا لاریان سپاهی
شهیده آذر لشگری
شهید داریوش لشگری
شهیده شمسی لشگری
شهید کَرَمعلی لشگری
م
شهید غلامحسین مالمیر
شهید عبدالخدر محامیدی پور
شهیده صدّیقه محرزی نژاد
شهید غلامعلی محسناوی
شهیده فرح محسناوی
شهید اسماعیل محمّدامینی
شهید قاسم محمّدپور
شهید سیّدیدالله محمّدپور حسینی
شهیده زهرا محمّدی
شهیده شهلا محمّدی
شهید غلامحسین محمّدی
شهید فلّاح محمّدی
شهید هوشنگ محمّدی
شهیده عصمت محمّدی بندرریگی
شهید جاسم محمّدی پور
شهید محمّدحسین مجدآبادی فراهانی
شهید غلامعلی محبّی سنایی
شهیده صدیقه محرزی نژاد
شهید رحیم الله مختاری
شهید غلام مختاری
شهید فرهاد مرشدی
شهید محمّد مسلمی
شهید عبدالکریم مشهدی زاده
شهید سعید مُطَیِّرزاده
شهید ولی معظّمی گودرزی بروجردی
شهید جمشید مکارمی
شهید عبّاس مکارمی
شهید منوچهر مکارمی
شهید علی اکبر مکارمی
شهیده پروین منصوری احمدزاده
شهید جبّار مولایی
شهید محنعلی موری نژاد
شهیده سیّده فاطمه موسوی
شهید شاکر مونیخ زاده
شهید فاضل مونیخ زاده
شهید محمّدرضا مهتابی
شهید احمد میرزایی
شهید محمود میرزایی
شهید محمّد میرزایی
شهید اسماعیل میرشکاری
ن
شهیده آمنه نادری
شهید یدالله نادری زاینانی
شهید حسن نادری فرد
شهیده مریم نصیریان
شهیده مهناز نصیریان
شهید حجّت الله نورمحمّدی
شهیده فاطمه نوروزی
شهید محمّدرضا نوروزی نژاد
شهید سینا نوری زاده
شهید فیصل نوری زاده
شهید حسنعلی نوری نژاد
شهید غلامرضا نوشاد
شهید نیک اندیش
و
شهید محمّدرضا واسکوت
شهید محمّدرضا ولی یاری
ه
شهید احمدرضا هادی گرگوندی
شهید سیّدحافظ هاشمی
شهیده فرح هرمزی نژاد
شهید غلامحسین هندیجانی
ی
شهید محمّد یلالی(جلالی)
شهید عَبِد یلالی(جلالی)
شهید عبدالرّضا یازی
شهید احمد یزدآور
شهید علی یعقوبی
 
و چند تبعهء خارجی به نامهای:
تاتانیا(فیلیپین)
سانجان سانجان (کُره)

یکتان ها (کُره) 

نظرات  (۸)

بگفته تنهامتهم که اقرارکردمن باسه نفرازدوستانم مبادرت به اتش زدن سینمارکس کردیم که ان سه نفردراتش سوختن. به اسامی فرج اله برزه کار.وسیدیداله.وفلاح.که جنازه فلاح پیدانشد.ولی ان دونفرپیداشدواسامی انان رادرردیف شهدا قراردادن درصورت امکان اصلاح کنیدکه این جانیان درردیف شهداقرارنگیرند.برای اطلاع بیشتربه کانال تلگرام.سینمارکس آتش زیرخاکستر.مراجعه کنید
 • شاپور زبردست
 • شهیدان فرزانه ، فرزاد ،فرشاد و رامین طاهری ، وپدرشون غلامرضاطاهری همسایه دیوار به دیوار ما بودند که توی فاجعه آتش سوزی سینما رکس به همراه داییشون توی سینما رکس شهید شدند.منزل ما  سده لین 24 پلاک 9 بود که معروف بود به خیابان فرزانه .الان بهش میگن بهمن 35 .... 
  فرزانه از بقیه بچه ها بزرگتر بود. یادم نمیاد ولی فکر کنم 11 سالش بود . فرزاد داداش بزرگ بود و از فرزانه کوچکتر. فرزاد دوست من بود و بعضی وقتا خودش و داداشای کوچیکترش میومدن منزل ما و با هم بازی میکردیم.
  من و فرزاد توی مدرسه شهدای فعلی کنار میدون شهدا درس میخوندیم..اسم این مدرسه قبلا رضا پهلوی بود .
  بعد از این حادثه فقط مادر خانواده که به سینما نرفته بود ، از این خانواده باقی ماند و بچه ای که در شکم داشت.
  نمیدونم مامان فرزاد زنده اس یا نه ولی با از دست دادن بچه هاش دیگه مامان فرزاد سابق نبود.
   بجه اش رو که بدنیا اورد شد تنها مونسش...یادشون بخیر خانواده طاهری خانواده فوق العاده خوبی بودن و بچهاشون بسیار مودب...... از اون موقع تا حالا هیچوقت هیچوقت فراموششون نکردم  و تا حالا هزاران بار یادشون کردم... یادشون بخیر ....
  اگر کسی از مادرشون یا بچه شون خبر داره ممنون میدم از طریق ای میل بهم اطلاع بده..ممنون
  یادتمام شهدا گرامی.وشهدای طاهری غلامرضا،فرزاد،فرشادوفرزانه
  سلام
  مرسی از محبتتون
  دایی بنده هم با نوزده سال سن جزء این قربانیان بود
  رشید قزّی پور  روحش شاد
  با تشکر و سپاس از شما بخاطر فراهم نمودن نام این عزیزان که بسیار کم از آنها یاد میشود، و نفرین و لعنت پروردگار بر بیشرفهایی که این عزیزان را بخاطر چند روز پست ومقام به آتش کشیدند!
 • حمزه نعیمی پور
 • خدا خیرتان بده
  ازاینکه نام این شهدا عزیز سینما رکس را تهیه کردی ودرسایت قراردادید .یادشان همیشه گرامی باد.
  خداوند روحشان را قرین رحمت قراردهد .
  حمزه از ایستگاه 6 آبادن
   آقا خیلی متشکر از اینکه  آسامی شهدای رکس  را منتشر کردید. کمتر کسی از این مظلومان یاد می کند.

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی