آبادانی ها

شفاف ؛ گویا و مستقل

آبادانی ها

شفاف ؛ گویا و مستقل

آبادانی ها

آبادانی ها فقط یک واحد اطلاع رسانی و تحلیل اخبار شخصی است و سر سفره ی هیچکس نبوده و نیست.

آخرین نظرات
نویسندگان

امنیت در آبادان

چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۵، ۰۲:۱۸ ق.ظ

امنیت زمینه ساز یک اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺎﻟﻢ و اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﺳﻌﺎدت ﻳﻚ اﺟﺘﻤﺎع در ﮔﺮو ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎء اﻣﻨﻴﺖ و اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺷﻲ از آن اﺳﺖ .

۹۱

ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﻣﺴﺘﻠﺰم اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ از ﺳﻮی آﻧﺎن اﺳﺖ . ﻳ ﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم درﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﺗﺮس یا اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﻲ اﺳﺖ . ﻧﺎاﻣنی ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﻧﺸﺎط و ﺳﻼﻣﺘﻲ را درزﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه ﻣﺨﺘﻞ می ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎدﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ راه رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ، هزینه های زیادی را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤ ﻴ ﻞ میﻧﻤﺎ ﻳ ﺪ . اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ و رواج ﻧﺎ امنی های اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺷ ﻬﺮﻫﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻨﻴﺖ ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮآن و راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻣﻨﻴﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎﺿﺮورت ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮزی از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲمولفه های رفاه ، آﺳﺎﻳﺶ و اﻣﻨﻴﺖ ﻛﻪ از اﻫﺪاف برنامه ریزی ﺷﻬﺮی ﺑﻮده و از معیارهای ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻟﻢ وﺗﻮﺳ ﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار شهری می ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ (کامران حسن ، شعاع بر آبادی : بررسی امنیت شهری در شهر های مرزی ) .
عوامل موثر بر امنیت در شهرستان آبادان :
الف ) وضعیت بیکاری واشتغال :

بی شک هر انسان در عصر جدید برای گذاران امور جاری خود به پول نیازمند است واین محقق نمی شود مگر از طریق شیوه مشروع و قانونی یعنی کار در نهادها ، کارخانجات ،خدمات و کشاورزی . متاسفانه این شهرستان علیرغم اینکه روزگاری از قطبهای اقتصادی کشور بود ه به علت جنگ و سوئ مدیریت پس از جنگ هیچگاه جایگاه خود را باز نیافت. باتوجه به اینکه امور اجرایی صنایع برعهده پیمانکاران که اکثریت غیربومی نیز بودند قرار گرفت ونبود مقرراتی مبنی بر اولویت و سهمیه استخدامی بومیان ، پیمانکاران نیروهای خود را از سایر شهرستانها جذب کردند و نیروهای بومی بیکار ماندند . کارکنان غیر بومی که ساکن آبادان شدند باعث کمبود مسکن و تورم نیز گردیدند . بخش کشاورزی با توجه به شوری آب ، نابودی نخیلات و همچنین ضعف فرهنگ کار کشاورزی دربین جوانان روستایی نتوانست حتی وضعیت قبل از جنگ خود را احیا نماید . تنها بخش خدمات تاحدودی خود را احیا نمود که ان به دلیل رشد آموزش فنی و حرفه ای ، گسترش فن آوری اطلاعات و وجود خانه های شرکتی داری باغچه های بزرگ بود که به علت عدم سخت گیری اصناف و اداره مالیات تبدیل به مغازه شدند . در تحقیقی که یکی از پرسنل امداد این شهرستان در خصوص علل طلاق دربین مددجویان تحت حمایت انجام داده بو د علت اصلی طلاق را بیکاری معرفی نمود .
ب ) اعتیاد :

متاسفانه آبادان به علت مرزی بودن و قرار گرفتن در معرض ترانزیت مواد مخدر به شدت تحت تاثیر قرارگرفته و بیکاری جوانان نیز روند صعودی آن را تشدید کرده است .
ج ) مرزی بودن شهرستان :

هم مرز بودن یا نزدیکی شهرستان آبادان به کشورهای نفتی عربی و همچنین گسترش وهابیت در آن کشورها و فقر در این شهرستان خطر گرایش به آن فرقه ضاله را تشدید کرده بویژه آنکه ایشان تحت حمایت دلارهای نفتی هستند .
د) تاثیر ماهواره و برنامه های تلویزیونی :

با توجه به گسترش استفاده از ماهواره و برنامه های تلویزیونی ، فرهنگ مصرف گرایی و تجمل گرایی جامعه را اندک اندک از معنویات تهی کرده و مادیات را ارزشمند نموده است . از آنجا که فرصتهای شغلی بسیار محدود بوده افراد جهت رسیدن به مادیاتی که اکنون به ارزش تبدیل شده دست به کارهای غیر قانونی زده ودر نتیجه باعث ناامنی می گردند .
د ) کاهش سرمایه اجتماعی :

کلیه موارد یاد شده در فوق علی الخصوص گسترش فرهنگ مادی گری باعث کاهش اعتماد در بین اعضای جامعه شده و سرمایه اجتماعی را کاهش می دهد .درنتیجه افراد از یکدیگر دور شده و باعث ناراحتی های روحی ، افسردگی و … می گردد .
ه ) تاثیر منفی بکارگیری مدیران غیر بومی بر روحیه کارمندان :

متاسفانه شاهد کثرت حضور مدیران غیر بومی در سطوح مختلف ادارات هستیم با توجه به تحصیلات بالای کارمندان بومی در کلیه سطوح اداری ، این مقوله موجبات دلسردی ایشان را فراهم نموده و روحیه کار و همکاری را کاهش می دهد
پیشنهادات :
الف ) ایجاد اشتغال با اولویت بکارگیری نیرو های بومی
ب ) مبارزه با مواد مخدر
ج ) ایجاد برنامه های مناسب رسانه ای با اولویت بر گسترش فرهنگ تعاون و همکاری
د ) استفاده حداکثری از ظرفیتهای نیروی انسانی
رضا دویده

کارشناس جامعه شناسی و استاد دانشگاه

آبادان

رضا دویده

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی